By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
In-person

NIS2 forum voor bestuurders in de Zorg

Bram Ketting
March 4, 2024
0 min read

Subscribe

Stay informed with our monthly newsletter, covering the latest in third-party risk and compliance, updates on our platform, and company news.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Als bestuurder in de zorgsector speelt u een cruciale rol bij het veiligstellen van digitale informatie – daar legt NIS2 nog meer nadruk op. De zorgsector is aangemerkt als een ‘essentiële entiteit’ wat door inbedding van de NIS2 wetgeving betekent dat er meer werk en ook een grotere aansprakelijkheid op uw bestuurlijke titel ontstaat.

Toch biedt NIS2 ook een kans. Het geeft kaders en richtlijnen om de kloof tussen informatieveiligheid en een digitaal bewuste organisatie te sluiten en zo een informatieveilige en – weerbare inrichting na te streven.

Het is terecht dat u vragen heeft:

  • Welke stappen moet ik in welke volgorde nemen om (NIS2) compliancy te bereiken en compliant te blijven?
  • Hoe zorg ik dat ik mijn organisatie digitaal bewust organiseer?
  • Hoe voldoe ik aan de NIS2-wetgeving zonder mijn organisatie te gijzelen?
  • Hoe wapen ik me tegen risico's en ongewenste aansprakelijkheden in samenwerking met mijn ketenpartners?

De ruis die in de NIS2-hype door marktpartijen wordt veroorzaakt maakt het voor u lastig om een eenduidig antwoord te formuleren, terwijl de deadline alsmaar dichterbij komt.

U bent hierin niet alleen. Wij komen deze vragen tegen bij al onze zorgklanten. We willen u dan ook van harte uitnodigen om aan te sluiten bij ons NIS2 forum  voor Zorgbestuurders op 28 mei 2024 om 14.30u in de Lumiére te Maastricht. Tijdens dit forum:

  • Kunt u uw vragen kwijt aan gerenommeerde experts op het gebied van digitale veiligheid;
  • Kunt u aansluiten bij gelijkwaardige discussies met uw collega-bestuurders;
  • Leert u van elkaars best-practices;
  • Krijgt u handvaten om er direct mee aan de slag te gaan.
Sprekers
Aanmelden

Stuur een e-mail naar Sven Kort (sven.kort@innervate.nl).

Bram Ketting
Co-founder & CEO

“Aside from large corporations such as ING Bank or KBC, we value contributing to the bigger picture. That’s why we’re currently supporting The Ocean Cleanup project with our technology"

Plan a demo
Bram Ketting