By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Partnerships

3rdRisk en Trust Alliance presenteren whitepaper

Bodrik Bakker
Bodrik Bakker
March 11, 2024
0 min read
3rdRisk en Trust Alliance presenteren whitepaper

Subscribe

Stay informed with our monthly newsletter, covering the latest in third-party risk and compliance, updates on our platform, and company news.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

De whitepaper werd gepresenteerd op ons evenement ‘Grip op ketenrisico’s: Een nieuwe rol voor risk en compliance professionals?' Ruim 30 professionals waren afgereisd naar het Spoorwegmuseum in Utrecht om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen, kansen en oplossingen op het gebied van ketenrisicobeheersing.

Catherine Templin nam de aanwezigen mee in de wereld van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Onderdeel van het rapporteren over duurzaamheid is de value chain. Zij vertelde waarover je precies moet rapporteren en hoe je die informatie kunt verzamelen.

Daarna presenteerden Dave van Gulik en Bram Ketting de whitepaper "10 key insights to boost your third-party risk initiatives" die samen met onze partner Trust Alliance Compliance Solutions BV is ontwikkeld. In de whitepaper vertellen we aan de hand van 10 inzichten waarom ketenrisicobeheersing belangrijk is en hoe je het in de praktijk brengt. Wil je ook weten waarom en hoe je aan de slag kunt met ketenrisicobeheersing? Download dan nu de whitepaper.

Bart van Es deelde zijn praktijkervaring met ketenrisicobeheersing. Als IT-manager had en heeft hij te maken met vele derde partijen. Hij ging in op het belang van een duidelijke governance, processen en technologie.

Afrondend gingen Catherine, Bart, Dave en Bram onder leiding van Bas van den Akker, met de aanwezigen in gesprek. Ketenrisicobeheersing leeft, zo bleek uit de vragen uit de zaal. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de professionals waren duidelijk merkbaar, wat resulteerde in een dynamische uitwisseling van inzichten en ervaringen. Vragen over specifieke implementatiestrategieën, het balanceren van risico's met bedrijfsdoelstellingen, en de integratie van nieuwe technologieën binnen bestaande systemen domineerden de discussie.

Wil je meer weten of uitgenodigd worden voor het volgende evenement? Kijk op onze events pagina en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bodrik Bakker
Customer Experience Specialist

“Aside from large corporations such as ING Bank or KBC, we value contributing to the bigger picture. That’s why we’re currently supporting The Ocean Cleanup project with our technology"

Plan a demo
Bodrik Bakker